Ries van Ginkel overleden

Met groot verdriet heeft Bedrijfsvolleybal Barneveld kennis genomen dat Ries van Ginkel, van 2001 tot 2014 lid van de organisatie, maandag 21 februari is overleden. Ries is 79 jaar geworden.

Ries was vanaf het begin actief bij de Barneveldse bedrijfsvolleybalcompetitie: als speler, als trainer en als scheidsrechter. Laatstgenoemde rol vervulde hij vanaf de eerste competitie in 1971 tot 2014. Daarnaast maakte Ries van 2001 tot 2014 onderdeel uit van de organisatie.

Daarnaast was Ries lid van het eerste uur bij SSS – sinds de oprichting van de club in 1960 – waar hij als speler, trainer, scheidsrechter, zaalwacht, vlagger en toeschouwer zeer actief was. Voor zijn verdiensten als scheidsrechter heeft hij de gouden bondsspeld gekregen van de Nevobo. Daarnaast is hij in 2015 als eerste SSS’er benoemd tot lid van verdienste. Een eervolle vermelding die hem zeer toekwam.

Een aantal jaar geleden deed Ries een stapje terug, bij SSS en bij Bedrijfsvolleybal Barneveld. ,,De geest wil wel, maar lichamelijk kan ik het niet meer opbrengen”, gaf Ries aan in de Barneveldse Krant. Terugblikkend op zijn lange staat van dienst bij het bedrijfsvolleybal, gaf Ries aan: ,,En wat ik persoonlijker nog waardevoller vond dat een wedstrijd fluiten, was het beoordelen van de sportiviteit van de teams. Het gaf altijd weer een goed gevoel als ik voldoendes kon uitdelen. Sterker nog: het waren bijna altijd dik verdiende tienen! Dat is tekenend voor de sfeer en een compliment waard voor alle teams.”

De organisatie biedt – mede namens geheel Bedrijfsvolleybal Barneveld – haar condoleances aan en wenst Zwaantje, Peter & Angela en kinderen, Diane en kinderen, Richard & Jacqueline en kinderen, andere familie en (volleybal)vrienden van Ries veel sterkte met dit grote verlies.