Koninklijke onderscheiding voor Eddy Meijerink

BEDRIJFSVOLLEYBAL Zo is Meijerink is al een kleine dertig jaar betrokken bij de Stichting Bedrijfsvolleybal Barneveld. Als bestuurslid houdt hij zich bezig met de programmering van de wedstrijden, met de contacten met en tussen de teams, de communicatie en met de financiële en juridische aspecten van het toernooi. Elk seizoen strijden ongeveer vijftig teams om de eer. Eén en ander vindt op woensdagavonden in het voorjaar plaats in Sportcentrum De Meerwaarde.

HOFFOTOGRAAF Sinds 2008 is de Barnevelder ook als 'hoffotograaf' verbonden aan verpleeghuis Norschoten. Bij elke belangrijke activiteit is hij aanwezig. Bewoners worden dan op de foto vastgelegd, wat voor hen en hun familie ,,een dierbare herinnering'' is. Verder verzorgt hij diapresentaties van evenementen die hij heeft bezocht en is hij actief lid van de vrijwilligersraad van het verpleeghuis.

HERVORMDE GEMEENTE Sinds 1994 is Meijerink ook actief als ambtsdrager binnen de Hervormde Gemeente Barneveld. Hij begon ruim twintig jaar geleden als pastoraal ouderling. Later was hij onder meer actief als notulist en ouderling-scriba van de algemene kerkenraad. Eind dit jaar stopt hij als ambtsdrager.

ROEMENIË Van 2000 tot 2009 was de Barnevelder als administrateur en penningmeester betrokken bij de Stichting Roemenië Beraad Nederland, een landelijke koepelorganisatie ter ondersteuning van organisaties die humanitaire steun verlenen aan protestantse gemeenten in Roemenië. Op een gegeven moment waren er 360 organisaties bij deze koepel aangesloten.
Van 1993 tot 2001 maakte Meijerink als penningmeester deel uit van Werkgroep Buitenlandse Betrekkingen Roemenië, die vanuit de diaconie van de Hervormde Gemeente Barneveld in het leven was geroepen. Hij leidde verschillende acties om geld in te zamelen voor jongerenwerkvakanties in Roemenië. Ook was hij betrokken bij de organisatie van bezoeken van Roemeense jongeren aan Barneveld.

RABOBANK Tijdens zijn werk bij de Rabobank (1969-2002) zette Meijerink zich in voor de ondernemingsraad en het Rabo Volleybaltoernooi. Hij was betrokken bij de regiokampioenschappen, die op verschillende plekken in het land werden gehouden en waarbij de beste ploegen zich plaatsten voor het eindtoernooi in de Veluwehal.

Bron: www.barneveldsekrant.nl
Foto: Pauw Media